Reglement voor Camping de Boekhorst

Eigenaar/beheerder:
C.P. de Haas
Boekhorsterweg 23
2362 AH WARMOND via OUD ADE gemeente Teylingen
Tel: 071-5018623

 1. U bent als gast op mijn terrein en ik verwacht dat u zich als gast zult gedragen. U bent ook verantwoordelijk voor uw bezoekers.
 2. Indien u gasten heeft die blijven overnachten, dient u deze gasten vooraf bij de camping eigenaar/ beheerder in te schrijven. Bij inschrijving dient per persoon per overnachting een bedrag van € 2,00 te worden voldaan.
 3. Wanneer u bezoekers ontvangt die met de auto komen dienen zij deze te parkeren op de daarvoor aangewezen plaats. Voor het parkeren dient een bedrag van € 2,50 per auto per dag te worden voldaan. Daarnaast behoud de camping eigenaar/ beheerder zich het recht voor € 1,50 per dag per bezoeker te innen.
 4. Het verhuren of onderverhuren van uw woonboot of caravan aan derden, gratis of tegen betaling, is niet toegestaan zonder toestemming van de campingeigenaar/ beheerder.
 5. U, eigenaar c.q. eigenaresse van een caravan/woonboot, huurt van ondergetekende C.P. de Haas een stukje grond waarop 1 caravan geplaatst / woonboot aangemeerd mag zijn gedurende het seizoen van 1 april tot 1 oktober.
 6. Indien u een ligplaats voor een boot huurt is dit voor de periode van 1 april tot 1 november. Na 1 november dient de boot weg te zijn.
 7. Iedereen is verplicht zijn gehuurde plek netjes te onderhouden. Blijkt dit niet te gebeuren dan wordt dit onderhoud voor u verzorgd. De kosten van dit onderhoud worden aan u doorberekend.
 8. Ieder is verplicht zijn of haar huisafval in dichte zakken te deponeren op de daarvoor aangegeven plek. Fijn groenafval, dwz. takken niet dikker dan 1cm, ook op de hiervoor aangegeven plek deponeren. Voor ijzer en papier zijn ook stortingsplaatsen aangemerkt. Het overige afval dient u zelf af te voeren.
 9.  Zij die huisdieren hebben dienen er voor te zorgen dat anderen daar geen hinder van ondervinden. Bezoekers met huisdieren zijn niet toegestaan.
 10.  Het gebruiken en/of het in bezit hebben van een chemisch toilet is verboden. Gebruik van het riool als afvoer voor niet daarvoor bestemde vloeistoffen is verboden. Indien het riool verstopt raakt zal degene die voor deze verstopping verantwoordelijk is de kosten voor het verhelpen van deze verstopping dienen te betalen.
 11. Het is niet toegestaan beplanting te snoeien of te verwijderen. Het plaatsen van schuttingen en schuurtjes is alleen mogelijk met toestemming van de camping eigenaar/ beheerder.
 12. Bal- en andere spelen die tot overlast en/of schade kunnen leiden zijn niet toegestaan bij of tussen de caravans.
 13. Het niet tijdig voldoen van de rekening leidt tot directe ontbinding van de afgesloten huurovereenkomst.
 14. Elke eigenaar c.q. eigenaresse van een caravan en/of (woon-)boot wordt verzocht verzekerd te zijn tegen brand, inbraak en alle overige schade die kan ontstaan. DE CAMPING EIGENAAR/ BEHEERDER STELT ZICH HIERVOOR NIET AANSPRAKELIJK.
 15. Bij het niet nakomen van het in dit reglement gestelde en eventueel andere te stellen of gestelde voorwaarden ontvangt u van de campingeigenaar/ beheerder een schriftelijke huuropzegging. Restitutie van het reeds gestorte bedrag zal niet plaatsvinden. Indien u een schriftelijke huuropzegging ontvangt dient u binnen 8 dagen na dagtekening van de huuropzegging het terrein te verlaten. Tevens dient u er zorg voor te dragen dat uw opstallen ook binnen de genoemde termijn verwijderd zijn.
 16. Bij verkoop van caravan of boot met behoudt van staanplaats of ligplaats dient de verkopende partij 10% provisie over de verkoopprijs af te dragen aan de beheerder. De beheerder dient akkoord te gaan met de nieuwe eigenaar van caravan of boot.
 17. Voor een Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp kunt u terecht bij:

Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp
Smitweg 1
2353 GA LEIDERDORP
Tel: 0900-513803
Alarmnummer: Voor spoed politie, brandweer en ambulance 112
Geen spoed, wel politie 0900-8844

DE DOUCHES SLUITEN OM 21.00 UUR.
LET OP: WARM WATER IS BOVEN DE 60 GRADEN.

Camping eigenaar/ beheerder
C.P. de Haas

Realisatie: Yourstyledesign